Loading ...
Công tác giáo dục
Tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay”
Thứ 2, 26/03/2012 - 12:27
HNP - Ngày 25/3, tại hội trường Khu di tích Phủ Chủ tịch, Thành đoàn Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm về "Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay".


  


   Tại buổi tọa đàm, nhiều sinh viên đã phát biểu ý kiến tham luận, thảo luận, tập trung vào một số nội dung chính, như: Tính cấp thiết của việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; Những nhân tố tác động đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; Thực trạng, hạn chế, bất cập trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; những biện pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, cụ thể đối với các nhóm đối tượng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý và giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đối với thanh thiếu nhi.


Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lí tưởng cách mạng cho thanh niên đã và đang góp phần tạo dựng nên các lớp sinh viên, đoàn viên, thanh niên có thái độ, nhận thức tốt, có bản lĩnh chính trị cao, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, xung phong, tình nguyện của những thế hệ thanh niên lớp trước, trong đó có những đoàn viên ưu tú, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong nhiều hoạt động.

Vì vậy, các ý kiến phát biểu của các bạn sinh viên hôm nay sẽ là những cứ liệu quan trọng để hoạch định các chủ trương và biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong đoàn thời gian tới.


                                                                                                                                                                                                               Tùng Lâm