Loading ...
Công tác giáo dục
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng trong sinh viên
Thứ 3, 24/04/2018 - 22:31
Chiều 23/4, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội thảo chuyên đề "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng trong sinh viên".

Toàn cảnh hội thảo

Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên qua tổ chức Đoàn, Hội

Báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Tiến – Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định tư tưởng vững vàng, lập trường chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, ý chí, tinh thần lao động sáng tạo, cần cù và nhạy bén trong ứng dụng khoa học công nghệ của thanh niên hiện nay đã đóng góp quan trọng cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh biểu hiện tích cực của đại đa số thanh niên, còn một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp...

Trước thực tế ấy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trở thành nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt đối với tổ chức Đoàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào Dự thảo Kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về "Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên". Trong đó tập trung về nội dung, phương thức và vai trò của tổ chức Đoàn đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay; đóng góp về nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới, phù họp từng khối đối tượng, lĩnh vực hoặc tiếp cận trên góc độ về giáo dục, tâm lý học, thông tin truyền thông; chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tại đơn vị để nhân rộng trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội thảo


Chia sẻ về nội dung này, TS Nguyễn Thị Thúy Hằng, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, đồng thời nêu quan điểm về phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh. TS Hằng cho rằng: "Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những cuộc đấu tranh xã hội". Thanh niên có lòng nhiệt tình, hăng hái tiếp nhận cái mới nhưng thiếu từng trải, kinh nghiệm, có thể bị lôi kéo bởi những tư tưởng lệch lạc nên cần tổ chức Đoàn, Hội, thủ lĩnh có uy tín dẫn dắt phong trào. Phải làm sao để mỗi thanh niên có "trái tim nóng và cái đầu lạnh". Xây dựng tinh thần học tập trong đoàn viên, thanh niên..."


Giáo dục từ giảng đường

Thảo luận tại hội thảo, thủ lĩnh sinh viên các liên chi đoàn cũng đóng góp những ý kiến, đề xuất, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong đoàn viên là sinh viên. Mạnh dạn bày tỏ ý kiến tại hội thảo, Bí thư Liên chi đoàn khoa Đông phương học cho rằng, có nhiều phương pháp để giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, trong đó có 2 kênh chính: giảng đường và ngoài giảng đường. Trên giảng đường, vai trò của thầy cô là vô cùng quan trọng bằng phương pháp truyền tải nội dung bài học đến sinh viên. Cách truyền tải lôi cuốn, hấp dẫn của thầy cô sẽ giúp sinh viên hào hứng hơn với những môn học giáo dục tư tưởng vốn khô cứng và nặng tính lý luận như Triết, Chủ nghĩa xã hội khoa học...

Thảo luận sôi nổi tại tọa đàm, các bạn sinh viên cũng cho rằng, cần có cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi đoàn viên trong tổ chức Đoàn đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi. Tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của mạng xã hội, hệ thống báo chí của Đoàn trong giáo dục thanh thiếu nhi.

Thông qua buổi tọa đàm, với những ý kiến thảo luận sôi nổi, gần gũi, sát thực với đời sống sinh viên, các sinh viên đã được bồi dưỡng về nhận thức chính trị; tập trung trang bị kiến thức, bồi dưỡng thái độ và bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu; tinh thần tự chủ, nhạy bén, xung kích sáng tạo tình nguyện. Những bài học về giáo dục lý tưởng cách mạng tưởng như khô cứng đã dần trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn để từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.
Theo TTTĐ