Loading ...
Công tác giáo dục
Sinh viên Nhân văn học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Chủ nhật, 22/04/2018 - 07:43
Chiều 21/4, Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tới sinh viên Nhân văn

Tại hội nghị, sinh viên là cán bộ Đoàn chủ chốt của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn  đã được đồng chí Nguyễn Mạnh Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội chuyển tải các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, như: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành với thanh niên; những điểm đổi mới của Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước…

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong  đoàn viên, thanh niên; giúp đoàn viên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, từ đó, xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.
Theo TTTĐ