Loading ...
Công tác giáo dục
Phụ nữ Việt Nam: “Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển”
Thứ 4, 21/03/2012 - 11:38
Sáng 12/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. 979 đại biểu chính thức đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên phụ nữ đã về dự Đại hội với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”  (Ảnh: MC)
Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các cán bộ lão thành cách mạng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư và hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam khoá X Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan những thành công cũng như hạn chế của phong trào phụ nữ và công tác Hội, rút ra các bài học kinh nghiệm để từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2012-1017 tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, nhiệt tình, tâm huyết, đủ năng lực lãnh đạo, hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề trong phong trào phụ nữ và công tác Hội 5 năm tới.

Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ, kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 do Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Thúy trình bày cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, kiên trì, bền bỉ phấn đấu, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với sự phát triển của đất nước, trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ từng bước được cải thiện.

Chiếm 51,37% lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; 25% doanh nghiệp và 3 triệu hộ gia đình sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Trong số gần 13 triệu phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua của cả nhiệm kỳ đã có trên 11 triệu phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn, 2.419 phụ nữ được công nhận danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc”. Tỷ lệ nữ đảng viên trong tổng số đảng viên mới được kết nạp là 37,85%. Tính đến cuối năm 2011, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp, liên kết dạy nghề cho hơn 1,1 triệu lượt lao động nữ; giới thiệu việc làm cho trên 800 nghìn người.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các cấp Hội đã chú trọng nghiên cứu, tìm tòi và quyết tâm cao trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ. Đến cuối nhiệm kỳ, trên 15,3 triệu phụ nữ đã được thu hút, tập hợp vào tổ chức Hội. 15/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra đã đạt và vượt.

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đó là: Phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Một số hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ hiệu quả chưa cao, chưa sâu sát với từng nhóm đối tượng đặc thù. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục phẩm chất đạo đức thiếu chiều sâu. Việc tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới còn nhiều hạn chế, thiếu chủ động. Các cấp Hội thiếu mạnh dạn đấu tranh, còn bị động khi tham gia giải quyết các vụ việc bạo hành, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ duy trì việc làm ổn định sau dạy nghề hiệu quả chưa cao; việc quản lý hội viên ở một số địa phương chưa chặt chẽ; kiện toàn bộ máy tổ chức cấp tỉnh, thành còn chậm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng và hệ thống chính trị thiếu tính chiến lược nên chưa đạt yêu cầu.

Với mục tiêu: “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với 8 chỉ tiêu chủ yếu; 3 khâu đột phá; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 5 giải pháp lớn có tính chất xuyên suốt.

Đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, với kết quả đó, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và phát huy, góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 2007-2012; hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để thực hiện được mục tiêu đó, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XI Hội LHPN Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tong nhiệm kỳ này, Hội LHPN Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Phụ nữ để có những biện pháp cụ thể, đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ, các giới phụ nữ hưởng ứng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Hội cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ; phát động nhiều phong trào thiết thực, vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh trách nhiệm người công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình với thiên chức người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ tương lai trở thành người hữu ích cho xã hội. Tổng Bí thư đề nghị, Hội LHPN cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hoá trong hoạt động Hội.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới, góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tiễn; chú ý phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Tổng Bí thư đề nghị Hội LHPN Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ; hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng vững mạnh, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đề cập tới nhiệm vụ của các đại biểu dự Đại hội là phải chọn ra đội ngũ cán bộ Hội nhiệm kỳ tới có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao đủ khả năng lãnh đạo phong trào và công tác Hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền gương phụ nữ điển hình tiên tiến; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt, đối xử, xâm hại, xúc phạm tới nhân phẩm phụ nữ.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Phụ nữ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”./.

                                                                                                                                                                                                                                           Nguuồn ĐCSVN-TT