Loading ...
Công tác giáo dục
Phỏng vấn Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI
Thứ 4, 21/03/2012 - 12:42

HNP - Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong hai ngày 20 và 21/3, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội  tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến, quán triệt nghị quyết quan trọng này. Bên lề hội nghị, Cổng Giao tiếp Điện tử Hà Nội (HNP) đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về những nội dung liên quan đến công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.


HNP: Thưa Bí thư, hiện nay Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đang được thực hiện đồng bộ, quyết liệt trên cả nước; vậy Thủ đô Hà Nội Nội sẽ tiếp nhận, triển khai như thế nào?

Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là một trong những Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh cho nên toàn Đảng phải thực hiện. Tất cả các Đảng bộ đều có nghĩa vụ, trách nhiệm triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung của Nghị quyết.
Đảng bộ Hà Nội lại là một trong những Đảng bộ lớn về quy mô, số lượng đảng viên, với hơn 34 vạn đảng viên, chiếm gần 1/10 tổng số đảng viên của Đảng, nên việc thực hiện triển khai Nghị quyết hiệu quả không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Thủ đô mà còn góp phần tạo chuyển biến trong cả nước. Chính từ nhận thức và tầm quan trọng như vậy, ngay từ việc đầu tiên tổ chức hội nghị quán triệt, Đảng bộ Hà Nội chủ trương làm mở rộng để cho các cấp, các ngành có điều kiện để nghe được thấu đáo, đầy đủ tinh thần Nghị quyết, nhất là trách nhiệm triển khai.

Về kế hoạch Triển khai của Ban Chấp hành Trung ương đã nói rất rõ từng bước, trong đó có 4 nhóm giải pháp. Nếu nói chung lại, vấn đề lớn nhất, bao chùm nhất trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là toàn Đảng phải thực hiện, mỗi đảng viên đều phải thực hiện, trong đó càng là cán bộ lãnh đạo càng gương mẫu thực hiện. Tinh thần đó phải thấm vào từng cán bộ, đảng viên, từng đối tượng. Đảng bộ Hà Nội đang làm theo hướng ấy...

Tôi thấy chưa có lần nào ý Đảng lòng dân lại gặp nhau thể hiện rõ như lần này. Đấy cũng là một thuận lợi lớn, thôi thúc rất tích cực cho Đảng bộ Hà Nội triển khai từng việc, khởi động là việc tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết ngày hôm nay.

HNP: Trong Nghị quyết có nhiều điểm mới làm cho công tác sàng lọc đảng viên cũng có tiêu chí sao thiết thực hơn. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức với cán bộ đảng viên lãnh đạo thực hiện, Bí thư có thể nói rõ quan điểm của mình trong việc làm sao triển khai hiệu quả nhất?

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Có nhiều đểm mới, tôi chỉ nói một điểm, đấy là hàng năm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh cán bộ bầu cử trong Đảng, bầu cử trong chính quyền, bộ máy nhà nước. Trước kia 5 năm một lần tiến hành nhiệm kỳ bầu lại, nay hàng năm lấy phiếu, nếu ai không đáp ứng yêu cầu công việc nhiều lắm sau 2 năm thay thế.

Trước kia chưa có cơ chế lấy phiếu tín nhiệm đó, đánh giá tôi thấy khó, người này nói tốt, người kia nói không tốt, giờ nhiều người đánh giá một người thì khách quan hơn. Dù ai đó muốn né trách, không muốn bị đánh giá hoặc không tham gia quá trình đánh giá ấy lần này sẽ bị đánh giá và được đánh giá.

Mình được đánh giá về người khác và người khác đánh giá về mình, đấy là một trong những điểm rất mới. Hơn nữa lại không chờ hết nhiệm kỳ, nếu sau 2 năm tín nhiệm quá thấp thì cũng phải thôi chức, thậm chí một năm tín nhiệm quá thấp, năng lực không làm được việc ngay một lần cũng có thể thay. Trong nhiều cái mới đó là cái rất mới.

HNP: Bí thư có sẵn sàng lấy phiếu tín nhiệm?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Đương nhiên, tôi sẵn sàng đánh giá và được đánh giá.

HNP: Theo Bí thư, về cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, Hà Nội tham khảo kinh nghiệm thực hiện thế nào?

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Trong kế hoạch triển khai của Trung ương đã nói việc đó rất rõ, những đối tượng nào và đánh giá ai, với tinh thần như vậy Hà Nội sẽ mở rộng hơn nữa đối tượng tham gia đánh giá, tức là nhiều người tham gia vào việc đó.

HNP: Bí thư có hy vọng sau thực hiện lấy phiếu tín nhiệm sẽ có đội ngũ cán bộ tốt khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn?

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Cần khắc phục hai khuynh hướng suy nghĩ không đúng. Một là thiếu tin, chưa làm đã nghĩ chắc chẳng làm được đâu, có làm cũng không được, nhưng cũng tránh khuynh hướng thứ hai, đây là việc chỉ làm một lần là xong. Xây dựng Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài, cứ mỗi lần làm sẽ được từng bước, từng bước. Có khi sau làm lần này lại xuất hiện vấn đề khác mình lại sửa tiếp nữa.

Bây giờ nói cụ thể vào việc đánh giá cán bộ, trước kia chưa đánh giá sau mỗi nhiệm kỳ 5 năm đánh giá một lần, người cán bộ có thể 3 năm đầu thờ ơ, chủ quan đến năm cuối cùng mới bắt đầu hoặc là cố gắng hoặc là tranh thủ đi vận động để có phiếu. Giờ mỗi năm đánh giá một lần không lẽ ông cứ đi chạy suốt, né tránh suốt à? Ví dụ việc ấy thôi cũng sẽ có tác dụng rất tích cực với việc đánh giá, bố trí cán bộ so trước đây khi chưa có việc đó.

HNP: Theo kế hoạch, Ban Thường vụ sẽ là tập thể kiểm điểm đầu tiên, vậy Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị nội dung kiểm điểm thế nào để đạt hiệu quả?

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Kế hoạch của Trung ương đã chỉ rõ từng địa phương với những việc làm cụ thể trong thời gian tới. Với tinh thần như vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ ít nhất làm đúng như vậy.

Trong chủ trương Hà Nội bao giờ cũng mong muốn cố gắng làm được tốt hơn càng tốt. Ví dụ quy định lấy ý kiến đánh giá chỉ tới Ban Thường vụ của cấp dưới góp ý cho thường vụ cấp trên nhưng Hà Nội có thể mở rộng đối tượng góp ý để nghe được nhiều hơn. Hoặc lấy ý kiến nhân dân chẳng hạn, lấy thông qua Mặt trận, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ. Mở rộng đối tượng của đoàn, hội không chỉ trong Ban Thường vụ mà mở rộng nhiều đối tượng để nghe được nhiều hơn. Tinh thần tôi muốn nói, chủ trương như thế, đi vào cụ thể tất cả các cấp, ngành đều phải làm một cách cụ thể. Trước hết làm nghiêm túc đúng quy định của Trung ương, sau đó nếu vận dụng vào thì vận dụng theo hướng tích cực, công khai, dân chủ hơn.

HNP: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) yêu cầu kê khai tài sản đối với cán bộ đảng viên, Hà Nội triển khai thế nào, thưa Bí thư?

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Đây là nội dung tôi nghĩ rằng tới đây chúng ta phải hoàn thiện cơ chế này, kê khai lâu nay vẫn làm nhưng đánh giá sự kê khai đó thì ta thiếu cơ chế đánh giá. Thứ 2, chúng ta phải kiểm soát được tiêu dùng của cán bộ, đảng viên mà tiêu dùng không phải là những vật phẩm ăn uống thường ngày mà là tài sản lớn, nguồn ở đâu mới là quan trọng. Hiện nay chúng ta mới làm được việc trả lương qua thẻ, đây là một trong những biện pháp nhưng không phải là biện pháp lớn chúng ta cần phải làm trong tương lai.

HNP: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!


Huy Kiên (thực hiện)