Loading ...
Công tác giáo dục
Nâng cao kết quả học tập cho sinh viên thông qua chuyển giao các mô hình kinh tế tại địa phương
Thứ 4, 18/10/2017 - 16:44
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra từ 18 – 20/10. Là một trong những đại biểu ưu tú dự đại hội, anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân đã có nhiều ý kiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô.


Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học Kinh tế quốc dân 


Theo anh Nhất Linh, với kiến thức và tư duy được đào tạo, đội hình chuyên môn các nhà trường cần chủ động khảo sát các vùng miền trên cả nước; sau đó liên kết với các trường đại học có kiến thức chuyên sâu về nội dung cần triển khai để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chuyển giao mô hình kinh tế tại địa phương.

Để thực hiện được những kế hoạch này việc đầu tư cũng như nâng cao chất lượng trong hoạt động chuyên môn là một yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, việc gắn hoạt động phong trào với chuyên môn đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề xã hội chính là giải pháp cần thực hiện. Mục tiêu chúng ta hướng đến là nâng cao vai trò, hình ảnh, tầm ảnh hưởng của phong trào chuyên môn đối với sinh viên, cũng như cộng đồng và xã hội; giáo dục ý thức tham gia phong trào chuyên môn của các bạn sinh viên, tăng cường tính giao lưu, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn thanh niên các trường với các đơn vị phối hợp cũng như các đơn vị tài trợ.

Đoàn Thanh niên các trường cũng cần tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị đã từng tài trợ trước đây và mở rộng về các công ty, doanh nghiệp, đơn vị với đa dạng các ngành nghề có khả năng tài trợ cho hoạt động. Tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng xin tài trợ chuyên nghiệp, ngoài ra bồi dưỡng thêm các kỹ năng hỗ trợ: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng thấu hiểu lòng người... Đây cũng là một trong những lợi ích cho các bạn sinh viên tình nguyện bây giờ và cho tương lai.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn - Hội cũng cần thiết có những thước đo cụ thể để làm tiêu chuẩn đánh giá cho các hoạt động chuyên môn mà các đội hình đăng ký thực hiện. Với mục tiêu thức hiện hoạt đông chuyên môn tạo ra giá trị lâu dài và thiết thức, không phải vì mục tiêu thực hiện cho đủ nội dung, đủ hoạt động và thiên về giải quyết các vấn đề mang tính sự vụ nhất thời.
 
 
Theo TTTĐ