Loading ...
Công tác giáo dục
Hà Nội tích cực lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Thứ 2, 04/03/2013 - 08:26
Sáng 27/2, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 làm Trưởng đoàn, đã làm việc với thành phố Hà Nội. Tham dự buổi làm việc, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình. Đại biểu Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cùng các thành viên của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị


Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngay từ đầu năm, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và triển khai đến cấp cơ sở, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2013. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung, định hướng về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, họp báo, mở chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài phát thanh và truyền hình, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố...

Bên cạnh việc tiếp nhận các ý kiến qua Cổng giao tiếp điện tử Thành phố, các ngành, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức các hội nghị, hội thảo với nhiều thành phần tham gia. Ngoài kênh góp ý tại các hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp qua thư điện tử, viết tay gửi trực tiếp. Tại các hội nghị, các ý kiến đóng góp đánh giá cao Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã kế thừa các bản Hiến pháp trước đây; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam; phòng và chống những nguy cơ suy thoái, biến chất của cán bộ, đảng viên; về vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thể hiện trong Điều 9, đây là một bước tiến, tuy nhiên cần phải được quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, trong điều kiện hệ thống chính trị Việt Nam do một tổ chức chính trị duy nhất là Đảng lãnh đạo...

Đã có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể vào các chương, điều khoản, đoạn hoặc thuật ngữ, kết cấu; hoặc các nội dung như: Quyền sở hữu đất đai, thiết chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, các điều kiện đảm bảo quyền lực thực sự của Hội đồng nhân dân, MTTQ, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao vị thế của các cơ quan này trong việc thực hiện dân chủ đại diện, phản biện xã hội; vấn đề dân chủ trực tiếp của nhân dân; nguyên tắc phân cấp đảm bảo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi địa phương… Tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng, cần coi trọng hàng đầu công tác tuyên truyền. Ngoài các phương tiện thông tin đại chúng; cần chú trọng phát huy vai trò, vị trí của cán bộ cơ sở như: Chi bộ, Chi đoàn, Tổ dân phố, Hội Cựu Chiến binh, Hội phụ nữ…

Các đơn vị ở cơ sở không chỉ tuyên truyền các nội dung về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mà còn chuẩn bị tài liệu phát đến tay bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, các thôn…, người dân cũng đã đóng góp ý kiến rất đa dạng, chi tiết. Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai tuyên truyền, quán triệt những nội dung, định hướng về dự thảo với nhiều hình thức. Đến ngày 26/2, thành phố đã có 7 quận, huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến. Trong thời gian tới, 14 quận, huyện sẽ tổ chức xong trước ngày 28/2, những đơn vị còn lại chậm nhất vào 7/3 sẽ hoàn tất việc lấy ý kiến.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, đây là 1 đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng bậc nhất nhằm xây dựng một đạo luật gốc, là dịp để phát huy quyền và nghĩa vụ của mỗi người. Những vấn đề đặt ra trong Hiến pháp vừa phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân vừa thể hiện quyền, nghĩa vụ của nhân dân. Trong các nội dung đóng góp cho dự thảo cần làm rõ vấn đề nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, cần nói rõ trách nhiệm của nhân dân, chính nhân dân là người xây dựng, thực hiện. Nhìn chung, tuyệt đại đa số nhân dân không những đồng tình về mục tiêu, cách làm và cơ bản đã đồng ý nhiều nội dung của Hiến pháp. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, đồng thời tích cực tuyên truyền để các ý kiến đóng góp vừa phong phú, sâu sắc, khoa học vừa phản ánh được ý chí của số đông.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhấn mạnh: Đợt lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tổ chức trong 3 tháng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị và pháp lý rộng rãi trong toàn dân. Đợt lấy ý kiến lần này để tạo sự nhất trí cao về mặt chính trị và pháp lý, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đối với công việc quan trọng của đất nước. Việc lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 2/1/2013 đến 31/3/2013 để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013).

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Thành phố Hà Nội đã triển khai và quán triệt tương đối sâu sát các chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, đã tập hợp nhiều ý kiến tích cực bổ sung các điều khoản của Dự thảo. Chủ tịch đề nghị Thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, lấy ý kiến chiều sâu của các tầng lớp, các giới và nhân dân. Các cấp ủy đảng phải vào cuộc để việc lấy nội dung cho Hiến pháp được toàn diện. Đồng thời cần kiên quyết đấu tranh những việc lợi dụng lấy ý kiến Hiến pháp mà làm những việc trái lợi ích quốc gia.

Theo Cổng GTĐT Thành phố