Loading ...
Công tác giáo dục
Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 8
Thứ 4, 09/01/2019 - 13:17
Chiều 8/1, Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Tham gia lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn; với gần 300 cán bộ chủ chốt, đảng viên các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.


Tại đây, đồng chí Nguyễn Quán Phú, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ, quán triệt các nội dung trong Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng vừa qua.


Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng


Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tại đây, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác…


Đồng chí Nguyễn Quán Phú, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung trong Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Quán Phú, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung trong Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng


Phát biểu trong Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn đồng chí báo cáo viên Nguyễn Quán Phú, với những thông tin hết sức kịp thời, thiết thực và minh chứng sinh động cho bài giảng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu kết thúc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu kết thúc Hội nghị


Đồng thời, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chú ý lắng nghe của các cán bộ, đảng viên cơ quan Thành đoàn và bày tỏ mong muốn, sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, đơn vị nhanh chóng, tổ chức tốt việc triển khai Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại cơ sở…


Theo TTTĐ