Loading ...
Công tác giáo dục
Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ trẻ
Thứ 4, 20/09/2017 - 16:02
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ qua hệ thống giáo dục trên địa bàn thành phố và các hoạt động của Thành đoàn Hà Nội… Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt trong nội bộ Đảng cũng như đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thủ đô…
Đó là một trong các nội dung được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ tại buổi Toạ đàm trao đổi công tác tuyên giáo giữa ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn diễn ra chiều nay (19/9).

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Theo đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Thành uỷ Hà Nội: Từ khi được thành lập (ngày 3/3/1949) đến nay, tập thể Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng vào các thành tựu nổi bật của Thủ đô. Các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai các nghị quyết của Đảng. Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã đổi mới cách học tập, nghiên cứu quán triệt nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng xây dựng các chương trình, hành động, đề án công tác phù hợp với từng cấp uỷ, địa phương để tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 
Hiện nay với 60 cán bộ tuyên giáo, yêu cầu đặt ra là rất lớn, bởi mỗi khi cả nước hoặc tình hình quốc tế có sự kiện tác động đến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân thì Hà Nội luôn bị tác động nhiều nhất, phức tạp nhất.
 
“Dù vậy, tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội luôn đoàn kết, đồng thuận, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo. Trong suốt 68 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đến nay, các thế hệ làm công tác tuyên giáo Thủ đô luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin yêu, là nhịp cầu nối dân với Đảng" - đồng chí Phạm Thanh Học cho biết.
 
Chia sẻ với Ban Tuyên giáo Thủ đô Viêng Chăn việc triển khai công tác tuyên giáo, đồng chí Phạm Thanh Học cho biết: Một trong những nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng là việc bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tập trung vào 3 nội dung chính gồm: Giáo dục truyền bá về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; giáo dục bồi dưỡng về tri thức, kiến thức quản lý kỹ thuật, văn hoá, an ninh quốc phòng và giáo dục về đạo đức, lối sống cách mạng... Trong các nội dung trên, nội dung giáo dục về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ trẻ được coi trọng.

Về phương thức triển khai, theo đồng chí Phạm Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong hệ thống giáo dục đều có chương trình học tập với các chuyên đề về chủ nghĩa Mác – Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh. Hà Nội đã đưa chương trình giáo dục chính trị về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và truyền thống cách mạng vào trong hệ thống giáo dục trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó đặc biệt thông qua sự chỉ đạo hướng dẫn của Thành đoàn Hà Nội, đưa chương trình vào tất cả hoạt động của Thành đoàn. Qua đó, các Nghị quyết của Đảng từ Trung ương đến Thành phố đều được Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Thường trực Thành ủy tổ chức cho toàn Đảng bộ TP học tập Nghị quyết theo hình thức học từng lớp, từng cấp bậc.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng luôn coi trọng, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cách mạng, tạo được tác động và chuyển biến tích cực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo lan toả rõ rệt vào đời sống xã hội tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Qua tổng kết hằng năm có hàng ngàn gương người tốt, việc tốt.
 
Để giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, hoạt động này được thực hiện qua nhiều chương trình, việc làm thiết thực, cụ thể như phong trào "Thanh niên tình nguyện" và "Tôi yêu Hà Nội". Hơn 20 năm qua, đoàn viên, thanh niên Hà Nội đã và đang góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Hà Nội qua nhiều hoạt động tình nguyện như khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, xây dựng đường xá... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng và xã hội.
 
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết thêm, hiện nay phương thức triển khai giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên đang được chú trọng thực hiện qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.
 
Cùng với việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo dức cách mạng, trong lĩnh vực Báo chí, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thường xuyên điểm báo để có bức tranh toàn cảnh; định hướng báo chí tuyên truyền theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ban Tuyên giáo Thành ủy còn có phòng dư luận xã hội với 900 cộng tác viên, thông qua các CTV lắng nghe những phản hồi, tổng hợp gửi tới lãnh đạo thành phố để điều chỉnh, đưa các Nghị quyết vào cuộc sống…
 
Trong việc giải quyết các vấn đề dư luận xã hội, hằng tuần Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đều thực hiện các buổi thông tin báo chí, cùng với các kênh thông tin khác để thông tin về vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Chính trong quá trình thông tin, Ban Tuyên giáo đã thực hiện tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm kịp thời, nắm bắt, phản ánh và định hướng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
 
Với những thành tích vượt bậc, đóng góp quan trọng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất. Đây là ban Đảng cấp tỉnh đầu tiên được nhận những phần thưởng cao quý này.


Theo TTTĐ