Loading ...
Ban Tổ chức - Kiểm tra
Thứ 4, 21/05/2014 - 15:23

STT

Đơn vị/ Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Ban Tổ chức - Kiểm tra

024 6688 5906

bantochuckiemtratdhn@gmail.com

1.      

Vũ Hùng Quân

UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra

0989555560

 vuhungquan@gmail.com

2.      

Nguyễn Hải Bằng

Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra

0983997984

nguyenhaibang79@gmail.com

3.      

Vũ Hải Vân

Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra

0982500539

betombi1924@gmail.com

4.      

Hoàng Thanh Tâm

UV BCH Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra

0905646460

hoangthanhtam0610@gmail.com

5.      

Nguyễn Thị Hồng

Chuyên viên

0974172683

nguyenhong19388@gmail.com

6.      

Đào Thị Kim Anh

Cán bộ

01265388388

kimanhvptd@gmail.com

7.      

Nguyễn Thanh Xuân

Cán bộ

0912899939

thaoxuan1986@gmail.com

8.      

Thái Thanh Phong

Cán bộ

01649594089

thaithanhphong139@gmail.com

9.      

Lương Huyên My

Cán bộ

0973623462

luonghuyenmy@gmail.com

10.  

Lưu Ngọc Oanh

Cán bộ

0912557752

ngocoanhluu@gmail.com

11.  

Trần Phương Hà

Cán bộ

0932861985

Phuongha1985@gmail.com

Văn Việt
CÁC TIN TỨC KHÁC