Loading ...
Ban Tổ chức - Kiểm tra
Thứ 4, 21/05/2014 - 15:23

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Thị Kim Huệ

UV BTV, Trưởng ban

0904180881

0966223388

2

Nguyễn Hải Bằng

Phó Trưởng ban

0973997984

3

Vũ Hải Vân

Phó Trưởng ban

0982500539

4

Đặng Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng ban

0982769396

5

Nguyễn Ngọc Thúy

Cán bộ

0942511199

6

Đào Thị Kim Anh

Cán bộ

01265388388

7
 Hoàng Thanh Tâm
Chuyên viên
0905646460
8
 Nguyễn Thị Tâm
Chuyên viên
0977278626
9
 Nguyễn Khắc Thưởng
Cán bộ
0933138886
10
 Nguyễn Thanh Xuân
Cán bộ
0912899939
CÁC TIN TỨC KHÁC