Loading ...
Ban TN Công nhân viên chức và CT ANQP
Ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ninh Quốc phòng
Thứ 4, 09/01/2013 - 13:13

 


STT

Đơn vị/ Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Ban CNVC & CT ANQP

024 6688 5907

cnvc.anqp@gmail.com

1.      

Lý Duy Xuân

UV BTV, Trưởng Ban TN CNVC & CT ANQP

0987 677 077

 

2.      

Phạm Quang Tú

UV BCH, Phó Trưởng Ban CNVC & CT ANQP

0919 496 886

 

3.      

Phạm Kim Hiệp

Cán bộ

0983 406 988

 

4.      

Nguyễn Phương Thảo

Cán bộ

09677 987 488

 

5.      

Nguyễn Đức Hiếu

Cán bộ

0934 679 998

 

 

Văn Việt
CÁC TIN TỨC KHÁC