Loading ...
Đất nước trọn niềm vui
Thứ 5, 09/11/2017 - 10:53
Tháng 4 là dịp tuổi trẻ và nhân dân cả nước hướng đến kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Với ý nghĩa đó Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2017 đầy khí thể và tự hào: "Đất nước trọn niềm vui".

Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2017: "Đất nước trọn niềm vui"   

Theo đó các cấp bộ Đoàn tập trung: 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng dân tộc; vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bom mìn (4/4/2016).

- Tổ chức các hoạt động về nguồn ôn lại truyền thống đấu tranh gìn giữ nền độc lập dân tộc; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng…

TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC