Loading ...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong Quý II/2017
Thứ 5, 09/11/2017 - 10:58
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong Quý II, năm 2017

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                       ***

Số:     5393   - CV/TĐTN-BTG                                                                                                                                          Hà Nội, ngày  26   tháng  04    năm 2017

“V/v định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn Quý II năm 2017”

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc

Căn cứ định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên trong Quý II, năm 2017, cụ thể như sau:

Thời gian

Chủ điểm

Nội dung chính

Tháng 4

Đất nước trọn niềm vui

- Tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng dân tộc; vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Tháng 5

Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn

-Tuyên truyền về tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2017).

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống, lịch sử 76 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017); kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong quá trình 76 năm xây dựng và trưởng thành; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Tháng 6

Tình nguyện vì cộng đồng

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề tháng 6/2017, chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 gắn với các hoạt động hè cho thiếu nhi như hội trại, VHVN, TDTT... Hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thiếu nhi hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017.

- Tổ chức, triển khai các đội hình, các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

- Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, học sinh bậc trung học phổ thông tham gia sinh hoạt tại địa phương trong kỳ nghỉ hè.

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong xã hội; nâng niu, quý trọng tình cảm gia đình, những giá trị truyền thống quý báu của người Việt Nam được gìn giữ trong gia đình như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động...

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai tới 100% các chi đoàn, thông tin nội dung định hướng trong sinh hoạt chi đoàn.

 

 Nơi nhận:

- Thường trực Thành đoàn (để b/c);

- Các ban, Văn phòng Thành đoàn;

- Như kính gửi;

- Lưu VP, TG.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

                         PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Việt

 

TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC