Loading ...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2017: Tôi yêu Tổ quốc tôi
Thứ 5, 09/11/2017 - 11:27
Trong tháng 8/2017, các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2017: Tôi yêu Tổ quốc tôi

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

- Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" và các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC