Loading ...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2017: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Thứ 2, 04/12/2017 - 23:51
Tháng 12 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đây là sự kiện trọng đại với tuổi trẻ cả nước...

Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2017: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI


Các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông 2017” và “Xuân tình nguyện 2018”.
TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC