Loading ...
Ban Thanh niên Trường học
Ban Thanh niên Trường học
Thứ 5, 21/02/2013 - 11:08

STT

Đơn vị/ Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Ban Thanh niên Trường học

024 6688 5902

truonghoc.hanoi@gmail.com

1.      

Ngô Văn Thiện

UV BTV, Trưởng ban TN Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

0986 197 679

 

2.      

Trần Quang Hưng

UV BCH, Phó Trưởng ban TN Trường học Thành đoàn, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội

0915 578 686

 

3.      

Lê Lan Phương

Cán bộ

0985 275 143

 

4.      

Vũ Thị Minh Hằng

Cán bộ

01652 533 550

 

5.      

Nguyễn Tiến Phúc

Cán bộ

0969 293 369

 

6.      

Quách Vũ Trâm Anh

Cán bộ

0917 004 569

 

7.      

Ngô Phú Thảo

Cán bộ

0983 150 196

 

Văn Việt
CÁC TIN TỨC KHÁC