Loading ...
Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư
Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư
Thứ 4, 09/01/2013 - 13:18

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đình Trung

UV BTV, Trưởng ban

0903231087

2

Hoàng Thu Hồng

UVBCH, Phó Trưởng ban

0936187345

3
  Tạ Hồng Sơn
UVBCH, Phó Trưởng ban
0963313766
4
Lê Thị Diệp
UVBCH, Phó Trưởng ban
0947276389
5
Tạ Quang Hưng
Chuyên viên
0904940809
6
Trịnh Thu Hằng
Chuyên viên
0982890798

7

Nguyễn Quán Tiến

Chuyên viên

0973879666

8

Vũ Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên

0915456246

9
Nguyễn Thanh Hương
Chuyên viên
01688638605
10
Ngô Quang Tuấn
Cán b
0916236865
11
Trần Thị Thúy Hằng
Cán bộ
0983253297
12
Nguyễn Huyền Trang
Cán bộ
0979641988
13
Nguyễn Thị Thái Hà
Cán bộ
0973799967
14
Bùi Xuân Chiêu
Cán bộ
0978680304
15
Đỗ Thùy Linh
Cán bộ
0976523293
16
Đặng Hoàng Phú
Cán bộ
0886695555
17
Nguyễn Đức Anh
Cán bộ
0949838288
Việt Anh
CÁC TIN TỨC KHÁC